Forgot/Reset Password

JUDICIAL COMMISSIONER

 1. YA Dato` Roslan Bin Haji Abu Bakar
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam

 2. YA Dato` Abdul Wahab Bin Mohamed
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu

 3. YA Dato` Hassan Bin Abdul Ghani
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Temerloh

 4. YA Puan Chan Jit Li
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Alor Setar

 5. YA Dato' Muhammad Jamil Bin Hussin
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Seremban

 6. YA Dato` Wan Ahmad Farid Bin Wan Salleh
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Bharu

 7. YA Dato` Haji Mohamad Shariff Bin Haji Abu Samah
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam

 8. YA Dato` Khadijah Binti Idris
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Muamalat dan Admiralti)

 9. YA Dato' Sri Tun Abd Majid Bin Dato' Haji Tun Hamzah
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam

 10. YA Dato' Azmi Bin Abdullah
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 11. YA Puan Rohani binti Ismail
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 12. YA Tuan Anselm Charles Fernandis
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ipoh

 13. YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 14. YA Dato' Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 4)

 15. YA Dato' Mohd Radzi bin Harun
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ipoh, Perak

 16. YA Dato' Hajah Aliza binti Sulaiman
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCVC 1)

 17. YA Datuk Meor Hashimi bin Abdul Hamid
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Klang, Selangor

 18. YA Dr. Lim Hock Leng
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuching, Sarawak

 19. YA Dato' Sri Latifah Binti Haji Mohd Tahar
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCVC 1)

 20. YA Tuan Awang Armadajaya Bin Awang Mahmud
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Johor Bahru (Sivil)

 21. YA Tuan Muniandy A/L Kannyappan
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Taiping

 22. YA Puan Evrol Mariette Peters
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Johor Bahru (Sivil)

 23. YA Tuan Ong Chee Kwan
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 2)

 24. YA Tuan Mohd Radzi Bin Abdul Hamid
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

Secured By Global Sign