UNDANG-UNDANG JENAYAH: Akta Dadah Berbahaya 1952 - Seksyen 39B(1)(c) - Kesalahan persediaan bagi tujuan mengedar dadah - Sama ada hakim bicara terkhilaf apabila mensabitkan perayu dengan pertuduhan 'mengedar' - Sama ada hakim bicara gagal mengarahkan diri kepada intipati `persediaan' - Sama ada satu salah arahan serius - Sama ada selamat untuk mengesahkan sabitan dan hukuman - Sama ada terdapat `exceptional circumstances' untuk mewajarkan penggunaan proviso s. 60(1) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 - Keterangan mencukupi untuk membuktikan perayu mempunyai milikan atas dadah - Sama ada pertuduhan dipinda kepada pertuduhan di bawah s. 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952

PROSEDUR JENAYAH: Rayuan - Rayuan terhadap sabitan dan hukuman - Kesalahan persediaan bagi tujuan mengedar dadah - Akta Dadah Berbahaya 1952, s. 39B(1)(c) - Sama ada hakim bicara terkhilaf apabila mensabitkan perayu dengan pertuduhan `mengedar' - Sama ada hakim bicara gagal mengarahkan diri kepada intipati 'persediaan' - Sama ada satu salah arahan serius - Sama ada selamat untuk mengesahkan sabitan dan hukuman - Sama ada terdapat `exceptional circumstances' untuk mewajarkan penggunaan proviso s. 60(1) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 - Keterangan mencukupi untuk membuktikan perayu mempunyai milikan atas dadah - Sama ada pertuduhan dipinda kepada pertuduhan di bawah s. 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952


MOHD AFANDI ABU BAKAR lwn. PP
MAHKAMAH RAYUAN, PUTRAJAYA
AZAHAR MOHAMED HMR, ROHANA YUSUF HMR, ZAKARIA SAM HMR
[RAYUAN JENAYAH NO: D-05-342-2010]
20 JUN 2014