NIRMALA BONAT lwn. YIM PEK HA & SATU LAGI
MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA LUMPUR
SITI KHADIJAH BADJENID PK
[GUAMAN NO: S-22-72-2010]
25 JANUARI 2015

GANTIRUGI: Kecederaan diri - Tuntutan ganti rugi - Sama ada kecederaan-kecederaan pada badan plaintif diakibatkan oleh defendan - Sama ada kecederaan-kecederaan 'self inflicted' - Ganti rugi khas dan ganti rugi am - Award yang wajar - Sama ada plaintif berperanan menyumbang ke arah kecederaan

TORT: Kecuaian - Kewajipan berjaga-jaga - Sama ada defendan kedua selaku majikan gagal memastikan plaintif bekerja dalam keadaan yang selamat - Sama ada defendan kedua gagal menyediakan keperluan perubatan, kebajikan serta perlindungan plaintif - Sama ada plaintif berfikiran waras - Sama ada plaintif telah memungkiri terma kontrak pekerjaan dengan menyembunyikan faktor-faktor material