VIRAN NAGAPAN v. DEEPA SUBRAMANIAM
COURT OF APPEAL, PUTRAJAYA
ABDUL AZIZ ABDUL RAHIM JCA, TENGKU MAIMUN TUAN MAT JCA, AHMADI ASNAWI JCA
[CIVIL APPEAL NO: N-02-801-05-2014]
17 DECEMBER 2014

CONSTITUTIONAL LAW: Courts – Jurisdiction – Conflict of jurisdiction between civil and Syariah Court – Petition for dissolution of marriage and order for custody of children – Syariah Court dissolved marriage and granted order for custody of children – Whether Syariah Court has jurisdiction to hear and determine matters arising from marriage registered and solemnised under Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 – Federal Constitution, art. 121(1A)

CIVIL PROCEDURE: Jurisdiction – High Court – Parties married under Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 – Husband converted to Islam and applied for dissolution of marriage and custody of children to Syariah Court – Whether Syariah Court has jurisdiction to hear and determine matters relating to non-Muslim marriages – Whether civil court has jurisdiction when one party in marriage converted to Islam – Federal Constitution, art. 3

FAMILY LAW: Divorce – Jurisdiction of court to hear petition – Dissolution of marriage and custody of children – Parties married under Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 – Husband converted to Islam and applied for dissolution of marriage and custody of children at Syariah Court – Syariah Court dissolved marriage and granted custody to husband – Whether orders granted by Syariah Court valid

FAMILY LAW: Custody – Jurisdiction – Husband converted to Islam and applied for dissolution of marriage and custody of children at Syariah Court – Syariah Court dissolved marriage and granted custody to husband – Whether civil court could set aside orders granted by Syariah Court – Whether civil court has jurisdiction when one party in marriage converted to Islam – Whether civil court could grant custody order of children by relying on s. 51(2) of Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 – Whether civil court deprived by Guardianship of Infant Act 1961 to hear matter when parties are MuslimsRHB BANK BHD lwn. ADE MOLD PRECISION SDN BHD & YANG LAIN [2015] 1 SMC 119
MAHKAMAH SESYEN, JOHOR BAHRU
NORAZLAN AHMAD HS
[GUAMAN SIVIL NO: 52-1107-2011]
1 SEPTEMBER 2014

PROSEDUR SIVIL: Penghakiman - Penghakiman ingkar - Pengenepian - Permohonan untuk - Kemudahan pinjaman sewa beli - Kegagalan menjelaskan ansuran bulanan - Sama ada permohonan defendan kedua mematuhi A. 42 k. 13 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 - Sama ada penghakiman ingkar teratur - Sama ada defendan kedua memahami kandungan surat jaminan - Sama ada plaintif mempunyai tanggungjawab untuk memaklumkan defendan kedua mengenai hutang yang tidak dijelaskan - Sama ada terdapat kekeliruan dalam pengiraan jumlah tuntutan - Sama ada pembelaan bermerit berjaya dibangkitkan