PP lwn. RAHIMAN SELAMAT & KES YANG LAIN
MAHKAMAH TINGGI MALAYA, KUALA LUMPUR
AHMAD MAAROP H
[RAYUAN JENAYAH NO: 42A-21-2001, 42A-20-2001 & 42A-29-2001]
26 JUN 2003

KETERANGAN: Pernyataan - Kebolehterimaan masuk - Pernyataan tertuduh selepas notis di bawah s. 45(3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 - Sama ada serupa dengan percakapan beramaran di bawah s. 113(1) Kanun Tatacara Jenayah dan s. 37A(1) Akta Dadah Berbahaya 1952 - Sama ada pernyataan boleh diterima masuk sebagai keterangan - Sama ada 'mixed statement' - Pendekatan bagi menerima masuk pernyataan - Akta Pencegahan Rasuah 1997, s. 45(3)

KETERANGAN: Saksi - Rakan sejenayah - Sama ada pemberi atau penerima rasuah rakan sejenayah - Kebolehterimaan keterangan - Sama ada keterangan memerlukan sokongan - Sama ada tertuduh-tertuduh boleh disabitkan atas keterangan pemberi atau penerima rasuah - Makna rakan sejenayah - Skop dan efek s. 44(1)(b) Akta Pencegahan Rasuah 1997 - Akta Pencegahan Rasuah 1997, s. 44(1)(b)

UNDANG-UNDANG JENAYAH: Akta Pencegahan Rasuah 1997 - Seksyen 11(a) - Rayuan - Timbalan Pendakwa Raya ('tertuduh') menyetuju terima jam tangan dan manfaat mendiami premis sewa secara percuma - Sama ada tertuduh boleh disabitkan atas keterangan pemberi atau penerima rasuah - Sama ada pemberi atau penerima rasuah rakan sejenayah - Sama ada keterangan pernyataan tertuduh di bawah s. 45(1) Akta Pencegahan Rasuah 1997 boleh diterima - Sama ada anggapan di bawah s. 42(1) Akta Pencegahan Rasuah 1997 timbul dan terpakai - Sama ada elemen kesalahan dibuktikan - Sama ada hukuman berpatutan - Akta Pencegahan Rasuah 1997, ss. 11(a), 42(1), 45(1)

UNDANG-UNDANG JENAYAH: Rasuah - Pernyataan - Pernyataan tertuduh selepas notis di bawah s. 45(3) Akta Pencegahan Rasuah 1997 - Sama ada serupa dengan percakapan beramaran di bawah s. 113(1) Kanun Tatacara Jenayah dan s. 37A(1) Akta Dadah Berbahaya 1952 - Sama ada pernyataan boleh diterima masuk sebagai keterangan - Sama ada 'mixed statement' - Pendekatan bagi menerima masuk pernyataan - Akta Pencegahan Rasuah 1997, s. 45(3)

UNDANG-UNDANG JENAYAH: Rasuah - Rakan sejenayah - Sama ada pemberi atau penerima rasuah rakan sejenayah - Kebolehterimaan keterangan - Sama ada keterangan memerlukan sokongan - Sama ada tertuduh-tertuduh boleh disabitkan atas keterangan pemberi atau penerima rasuah - Makna rakan sejenayah - Skop dan efek s. 44(1)(b) Akta Pencegahan Rasuah 1997 - Akta Pencegahan Rasuah 1997, s. 44(1)(b)