Year: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1. [2014] CLJ JT (9)
JERRY WA DUSING & ANOR v. MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI MALAYSIA & ANOR
2. [2014] CLJ JT (8)
TEOH MENG KEE v. PP
3. [2014] CLJ JT (7)
URBAN DELTA SDN BHD v. TOH AH NOI
4. [2014] CLJ JT(6)
TITULAR ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP OF KUALA LUMPUR v. MENTERI DALAM NEGERI & ORS
5. [2014] CLJ JT(5)
MUHAMMAD KIN EEZAZ ABDULLAH v. PP
6. [2014] CLJ JT (4)
NIK NAZMI NIK AHMAD v. PP
7. [2014] CLJ JT (3)
CIMB BANK BHD v. MAYBANK TRUSTEES BHD & OTHER APPEALS
8. [2014] CLJ JT (2)
WINSTECH ENGINEERING SDN BHD v. ESPL (M) SDN BHD
9. [2014] CLJ JT (1-2)
DATO' SERI ANWAR IBRAHIM v. PP
10. [2014] CLJ JT (1-1)
PP v. DATO' SERI ANWAR IBRAHIM