1. YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 2. YA Dato' Sri Latifah Binti Haji Mohd Tahar
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCVC 1)

 3. YA Dato' Amarjeet Singh a/l Serjit Singh
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 4. YA Tuan Awang Armadajaya bin Awang Mahmud
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 5. YA Datuk Duncan Sikodol
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Bintulu

 6. YA Tuan Muniandy a/l Kannyappan
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Taiping

 7. YA Dr. Shahnaz binti Sulaiman
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 8. YA Puan Evrol Mariette Peters
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 9. YA Tuan Christopher Chin Soo Yin
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Kuching

 10. YA Tuan Ong Chee Kwan
  Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 11. YA Puan Maidzuara Binti Mohammed
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Melaka

 12. YA Tuan Mohd Radzi Bin Abdul Hamid
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 13. YA Datuk Aslam B Zainuddin
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Jenayah 6)

 14. YA Dato' Norsharidah binti Awang
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (Jenayah 7)

 15. YA Dato' Julie Lack
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 6)

 16. YA Dato' Fredrick Indran X.A. Nicholas
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 17. YA Tuan Wong Siong Tung
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

 18. YA Tuan Khairil Azmi bin Haji Mohamad Hasbie
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 8)

 19. YA Tuan Leonard David Shim
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

 20. YA Tuan Nadzarin bin Wok Nordin
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Dagang 10 (Insolvensi))

 21. YA Tuan George Varughese
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 22. YA Tuan Quay Chew Soon
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCVC 10)

 23. YA Tuan Wong Hok Chong
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 24. YA Tuan Atan Mustaffa Yussof Ahmad
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
  (Dagang 8 (Muamalat) & 9 (Admiralti))

 25. YA Tuan Anand Ponnudurai
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 1)

 26. YA Dato' Rohana binti Abd. Malek
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 2)

 27. YA Tuan Tee Geok Hock
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 10)

 28. YA Datuk Hajah Zaleha Rose Binti Datuk Haji Pandin
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuching

 29. YA Dato’ Azhar Bin Abdul Hamid
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Jenayah 7)

 30. YA Dr. Arik Sanusi Bin Yeop Johari
  Pesuruhjaya Kehakiman Kangar

 31. YA Datuk Amirudin Bin Abd Rahman
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Pulau Pinang


 32. YA Puan Mahazan Binti Mat Taib
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Alor Setar

 33. YA Tuan Bhupindar Singh A/L Gurcharan Singh Preet
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ipoh

 34. YA Puan Alice Loke Yee Ching
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam (NCVC 7)

 35. YA Tuan Ahmad Murad Bin Abdul Aziz
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 36. Ya Puan Liza Chan Sow Keng
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 5)

 37. YA Tuan Wan Muhammad Amin Bin Wan Yahya
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 3)

 38. YA Tuan Alexander Siew How Wai
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuching

 39. YA Puan Nurulhuda Nur'Aini Binti Mohamad Nor
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam(Jenayah 8)

 40. YA Tuan Su Tiang Joo
  Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ipoh