High Court Judges

 1. YA Dato' Indera Haji Abd. Halim bin Aman
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 2. YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad
  Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

 3. YA Dato' Zulkifli bin Bakar
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 4. YA Dato' Haji Ghazali bin Haji Cha
  Hakim Mahkamah Tinggi Alor Setar

 5. YA Dato' Ahmad Zaidi bin Ibrahim
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 6. YA Dato' Sri Mariana binti Haji Yah
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 7. YA Dato' Paduka Haji Azman bin Abdullah
  Hakim Mahkamah Tinggi Seremban

 8. YA Dato' Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 9. YA Dato' Haji Zainal Azman bin Ab. Aziz
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan

 10. YA Datuk Wira Halijah binti Abbas
  Hakim Mahkamah Tinggi Muar

 11. YA Dato' Akhtar bin Tahir
  Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 12. YA Dato' Nik Hasmat binti Nik Mohamad
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 13. YA Puan See Mee Chun
  Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bharu

 14. YA Dato' Rosilah binti Yop
  Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang

 15. YA Dato' Hashim bin Hamzah
  Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh

 16. YA Dato' Mohd Zaki bin Abdul Wahab
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 17. YA Datuk Azimah binti Omar
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 18. YA Dato' Lim Chong Fong
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 19. YA Dato' Azmi bin Ariffin 
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 20. YA Datuk Noorin binti Badaruddin
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 21. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 22. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 23. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 24. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 25. YA Tuan Azhahari Kamal bin Ramli
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuching

 26. YA Puan S.M.Komathy A/P Suppiah
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 27. YA Dato' Indera Haji Ab. Karim bin Haji Ab. Rahman
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 28. YA Datuk Wong Kian Kheong
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 29. YA Dr. Choo Kah Sing
  Hakim, Mahkamah Tinggi Johor Bharu

 30. YA Dato` Ahmad Bin Bache
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 31. YA Datuk Mohd Firuz Bin Jaffril
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 32. YA Datuk Mairin Idang@Martin
  Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

 33. YA Dr. Hj. Alwi Bin Hj. Abdul Wahab
  Hakim Mahkamah Tinggi Tawau

 34. YA Dato` Rozana binti Ali Yusoff
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 35. YA Tuan Abu Bakar bin Katar
  Hakim Mahkamah Tinggi Kangar

 36. YA Puan Hayatul Akmal Binti Abdul Aziz
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 37. YA Dato' Faizah binti Jamaludin
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 38. YA Dato' Ahmad Kamal bin Md. Shahid
  Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru

 39. YA Puan Wong Chee Lin
  Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 40. YA Tuan Ismail Bin Brahim
  Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu

 41. YA Tuan Dean Wayne Daly
  Hakim Mahkamah Tinggi Miri

 42. YA Puan Celestina Stuel Galid
  Hakim Mahkamah Tinggi Sandakan

 43. YA Dato’ Roslan bin Haji A. Bakar
  Hakim, Mahkamah Tinggi Shah Alam

 44. YA Dato’ Abdul Wahab bin Mohamed
  Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu

 45. YA Dato' Hassan bin Abdul Ghani
  Hakim, Mahkamah Tinggi Temerloh Pahang

 46. YA Puan Chan Jit Li
  Hakim, Mahkamah Tinggi Alor Setar

 47. YA Dato' Muhammad Jamil bin Hussin
  Hakim, Mahkamah Tinggi Seremban

 48. YA Dato’ Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh
  Hakim, Mahkamah Tinggi Kota Bharu

 49. YA Dato' Khadijah binti Idris
  Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

 50. YA Dato' Sri Tun Abd Majid Bin Dato' Haji Tun Hamzah
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam

 51. YA Dato' Azmi Bin Abdullah
  Hakim Mahkamah Tinggi Kangar

 52. YA Datin Rohani binti Ismail
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
  dfd

 53. YA Tuan Anselm Charles Fernandis
  Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh

 54. YA Dato' Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (NCC 4)

 55. YA Dato' Mohd Radzi bin Harun
  Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Perak

 56. YA Dato' Hajah Aliza binti Sulaiman
  Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur [Pembinaan 2]

 57. YA Datuk Meor Hashimi bin Abdul Hamid
  Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor

 58. YA Dr. Lim Hock Leng
  Hakim Mahkamah Tinggi Sibu, Sarawak