1. YA Datuk Wira Mohtarudin bin Baki
  DCSM, JSM, KMN

 2. YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer
  PMW

 3. YA Dato' Umi Kalthum bin Abdul Majid
  DIMP, SMP, KMN, AMN

 4. YA Dato' Ahmadi bin Haji Asnawi
  DSSA, SMS, PPT

 5. YA Datuk Dr. Badariah binti Sahamid
  PJN

 6. YA Datuk Ong Lam Kiat Vernon
  PJN

 7. YA Dato' Abdul Rahman bin Sebli
  DIMP, PPB

 8. YA Puan Sri Dato' Zaleha binti Yusof
  DSAP, JSM

 9. YA Datuk Kamardin bin Hashim
  PJN, PMW, JMN, SSA

 10. YA Dato' Mary Lim Thiam Suan
  DPTJ

 11. YA Datuk Yaacob bin Haji Md Sam
  DMSM, DJN, AMN

 12. YA Dato' Zabariah binti Mohd. Yusof
  DPNS.

 13. YA Datuk Hasnah binti Dato' Mohammed Hashim
  PMW, JMN

 14. YA Datuk Harmindar Singh Dhaliwal
  PJN, PMP

 15. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil
  DMSM

 16. YA Dato' Suraya binti Othman
  DSAP, SIS

 17. YA Datuk Yeoh Wee Siam
  PMW, JSM, KMN

 18. YA Dato Rhodzariah binti Bujang
  PSBS, PBS, PPB

 19. YA Datuk Stephen Chung Hian Guan
  PBS, PJN

 20. YA Datuk Hanipah binti Farikullah
  PMW, JSM, ASN

 21. YA Datuk Wira Kamaludin bin Md. Said
  DSPN, DCSM, DMSM, DIMP, JSM, DSM, AMN

 22. YA Datuk Lau Bee Lan
  DMSM, BCM

 23. YA Dato' Mohamad Zabidin bin Mohd Diah
  DSDK, SMP, SDK

 24. YA Datuk Yew Jen Kie
  PJN

 25. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin
  DMSM, KMN

 26. YA Dato' Has Zanah binti Mehat
  DSDK, JSM, SDK, AMK