Court OF Appeal Judges

 1. YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer
  PMW

 2. YA Datuk Kamardin bin Hashim
  PJN, PMW, JMN, SSA

 3. YA Datuk Yaacob bin Haji Md Sam
  DMSM, DJN, AMN

 4. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil
  DMSM

 5. YA Dato' Suraya binti Othman
  DSAP, SIS

 6. YA Datuk Hanipah binti Farikullah
  PMW, JSM, ASN

 7. YA Datuk Wira Kamaludin bin Md. Said
  DSPN, DCSM, DMSM, DIMP, JSM, DSM, AMN

 8. YA Datuk Lau Bee Lan
  DMSM, BCM

 9. YA Dato' Mohamad Zabidin bin Mohd Diah
  DSDK, SMP, SDK

 10. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin
  DMSM, KMN

 11. YA Dato' Has Zanah binti Mehat
  DSDK, JSM, SDK, AMK

 12. YA Dato' Lee Swee Seng
  DIMP, PTC, KMN

 13. YA Datuk Hajjah Azizah binti Haji Nawawi
  KMN, PMW

 14. YA Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera
  DIMP, DSPN, DMSM

 15. YA Tuan Ravinthran a/l N. Paramaguru

 16. YA Dato' Hadhariah binti Syed Ismail
  DSPN, DJN, ACM, DMPN

 17. YA Dato' Abu Bakar bin Jais
  DPNS

 18. YA Tuan Nantha Balan a/l E.S. Moorthy

 19. YA Dato' Indera Mohd. Sofian bin Tan Sri Abd. Razak
  SIMP, DIMP. DSDK

 20. YA Datuk Supang Lian
  PJN, PPB, PBS

 21. YA Dato' Lee Heng Cheong

 22. YA Datuk Wira Haji Ahmad Nasfy bin Haji Yasin
  DCSM, DIMP, PCM

 23. YA Dato' Che Mohd. Ruzima bin Ghazali

 24. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy

 25. YA Dato' Nordin bin Hassan

 26. YA Tuan Darryl Goon Siew Chye