Office of the Special Commissioners of Income Tax
 Aras 1 Blok Selatan
 Kompleks Kementerian Kewangan
 No. 5 Persiaran Perdana
 Presint 2, Pusat Pentadbiran
 Kerajaan Persekutuan
 62592 WP Putrajaya

 Tel  : 03-88823801/ 03-88823799
 Fax : 03-88823964 / 03-8882463

1.

Chairman
YA DATO’ FAIZA BINTI ZULKIFLI
Tel No. :  n/a
Emel    :  n/a  

2.

 

YA TUAN MD. AZHARI BIN ABU HANIT

Tel No. :  03-88823650
Emel    :  azhari.hanit@treasury.gov.my

3.

 

YA TUAN EFFANDI NAZILA BIN ABDULLAH

Tel No. :  03-88823723
Emel    :  effandi.abdullah@treasury.gov.my

4.

 

YA Puan HANIM BINTI ABDUL RAHMAN

Tel No. :  n/a
Emel    :  n/a

5.

 

YA Tuan AHMAD ZAKHI BIN MOHD

Tel No. :  n/a
Emel    :  n/a

6.

 

YA Puan ROSIDAH BINTI ABU BAKAR

Tel No. :  n/a
Emel    :  n/a