Office of the Special Commissioners of Income Tax
 Aras 1 Blok Selatan
 Kompleks Kementerian Kewangan
 No. 5 Persiaran Perdana
 Presint 2, Pusat Pentadbiran
 Kerajaan Persekutuan
 62592 WP Putrajaya

 Tel  : 03-88823801/ 03-88823799
 Fax : 03-88823964 / 03-8882463

1.

Chairman
YA DATO’ FAIZA BINTI ZULKIFLI
Tel No. :  603-88823620 (samb. 6620)
Emel    :  faiza.zulkifli@treasury.gov.my  

2.

 

YA TUAN MD. AZHARI BIN ABU HANIT

Tel No. :  603-88823650
Emel    :  azhari.hanit@treasury.gov.my

3.

 

YA TUAN EFFANDI NAZILA BIN ABDULLAH

Tel No. :  603-88823723
Emel    :  effandi.abdullah@treasury.gov.my

4.

 

YA Puan HANIM BINTI ABDUL RAHMAN

Tel No. :  603-88823640
Emel    :  hanim.rahman@treasury.gov.my

5.

 

YA Tuan AHMAD ZAKHI BIN MOHD

Tel No. :  603-88824146
Emel    :  zakhi.daud@treasury.gov.my

6.

 

YA Puan ROSIDAH BINTI ABU BAKAR

Tel No. :  603-88823630
Emel    :  rosidah.bakar@treasury.gov.my