1

Y.A. Tuan Ishak bin Mohd Yusoff

Yang Dipertua

Mahkamah 1

Kuala Lumpur

2

 Y.A Tuan Andersen Ong Wai Leong

Pengerusi

Mahkamah 19

Sarawak

3

 Y.A Puan Ani ak Solep @ Julia Anne Marie Solep

Pengerusi

Mahkamah 8

Sarawak

4

 Y.A. Puan Anna Ng Fui Choo

Pengerusi

Mahkamah 3

Kuala Lumpur

5

 Y.A. Puan Dato' Rasidah binti Haji Chik

Pengerusi

Mahkamah 10

Perak

6

 Y.A. Tuan Duncan Sikodol

Pengerusi

 Mahkamah 17

 Sabah

7

 Y.A. Tuan Fredrick Indran X.A. Nicholas

Pengerusi

Mahkamah 18

Pulau Pinang

8

 Y.A. Tuan Gulam Muhiaddeen bin Abdul Aziz

Pengerusi

Mahkamah 12

Kuala Lumpur

9

Y.A Puan Jamhirah Binti Ali

Pengerusi

Mahkamah 7

Kuala Lumpur

10

 Y.A Datuk Jamil bin Aripin

Pengerusi

Mahkamah 14

Kuala Lumpur

11

 Y.A. Dato Mary Shakila a/p G.Azariah

Pengerusi

Mahkamah 22

Kuala Lumpur

12

 Y.A. Dato' Mohd Dusuki bin Mokhtar

Pengerusi

Mahkamah 11

Kuala Lumpur

13

 Y.A Puan Patricia Tan Ghee Phaik

Pengerusi

Mahkamah 13

Kuala Lumpur

14

 Y.A. Puan Reihana binti Abd Razak

Pengerusi

Mahkamah 15

Kuala Lumpur

15

 Y.A. Puan Rosenani binti Abd Rahman

Pengerusi

Mahkamah 2

Kuala Lumpur

16

 Y.A. Tuan Sapini bin Mat Saman

Pengerusi

Mahkamah 6

Kuala Lumpur

17

 Y.A Puan Sarojini a/p Kandasamy

 Pengerus

 Mahkamah 4

 Kuala Lumpur

18

 Y.A Puan Siti Salwa Binti Musa

Pengerusi

Mahkamah 21

Kuala Lumpur