1

Y.A. Tuan Ishak bin Mohd Yusoff

Yang Dipertua

Mahkamah 1

Kuala Lumpur

2

Y.A. Tuan Mohd. Azari bin Harun

Pengerusi

Mahkamah 16

Johor

3

Y.A. Puan Rosenani binti Abd Rahman

Pengerusi

Mahkamah 2

Kuala Lumpur

4

Y.A. Puan Anna Ng Fui Choo

Pengerusi

Mahkamah 3

Kuala Lumpur

5

Y.A Puan Sarojini a/p Kandasamy

Pengerusi

Mahkamah 4

Kuala Lumpur

6

Y.A. Tuan Sapini bin Mat Saman

Pengerusi

Mahkamah 6

Kuala Lumpur

7

Y.A Puan Jamhirah Binti Ali

Pengerusi

Mahkamah 7

Kuala Lumpur

8

Y.A. Dato Ahmad Rosli bin Mohd Sham

Pengerusi

Mahkamah 11

Kuala Lumpur

9

Y.A. Tuan Gulam Muhiaddeen bin Abdul Aziz

Pengerusi

Mahkamah 12

Kuala Lumpur

10

Y.A Puan Patricia Tan Ghee Phaik

Pengerusi

Mahkamah 13

Kuala Lumpur

11

Y.A. Tuan Kamaruzaman bin Ab. Jalil

Pengerusi

Mahkamah 14

Kuala Lumpur

12

Y.A. Puan Ong Geok Lan

Pengerusi

Mahkamah 15

Kuala Lumpur

13

Y.A. Puan Hapipah binti Monel

Pengerusi

Mahkamah 19

Kuala Lumpur

14

Y.A Puan Siti Salwa Binti Musa

Pengerusi

Mahkamah 21

Kuala Lumpur

15

Y.A. Dato Mary Shakila a/p G.Azariah

Pengerusi

Mahkamah 22

Kuala Lumpur

16

Y.A. Puan Dato' Rasidah binti Haji Chik

Pengerusi

Mahkamah 10

Perak

17

Y.A. Dato Sulaiman bin Ismail

Pengerusi

Mahkamah 9

Pulau Pinang

18

Y.A. Tuan Fredrick Indran X.A. Nicholas

Pengerusi

Mahkamah 18

Pulau Pinang

19

Y.A. Tuan Duncan Sikodol

Pengerusi

Mahkamah 17

Sabah

20

Y.A Puan Ani ak Solep @ Julia Anne Marie Solep

Pengerusi

Mahkamah 8

Sarawak