Office of the Special Commissioners of Income Tax
 Aras 1 Blok Selatan
 Kompleks Kementerian Kewangan
 No. 5 Persiaran Perdana
 Presint 2, Pusat Pentadbiran
 Kerajaan Persekutuan
 62592 WP Putrajaya

 Tel  : 03-88823801/ 03-88823799
 Fax : 03-88823964 / 03-8882463

1.

Chairman
YA Cik Khadijah Binti Mahmud
Tel No. : 03-88823620 (Samb. 6620)
Emel: Khadijah.Mahmud@treasury.gov.my

2.

 

YA Mohamed Saman bin Mohd Ramli
Tel No. : 03-8882 3650
Emel: Saman.Ramli@treasury.gov.my

3.

 

YA Tuan Allauddin Bin Mohd Tahir
Tel No. : 03-8882 4146
Emel: Allauddin.Tahir@treasury.gov.my

4.

 

YA Isa bin Haji Hassim
Tel No. : 03-8882 3723
Emel: Isa.Hassim@treasury.gov.my

5.

 

YA Iznan bin Ishak
Tel No. : 03-8882 3630
Emel: Iznan.Ishak@treasury.gov.my

6.

 

YA Nur Izzaini Binti Ishak
Tel No. : 03-88823640